Wie wordt Sporta-judokampioen?

De essentie van Sporta-judo bestaat erin om judoka’s een kans te geven om hun sport puur voor de fun te beoefenen. Voor jeugdige enthousiasten is Sporta-judo een perfecte kennismaking met de sport. Uithangbord van dat alles is het jaarlijkse Sporta-judotornooi en daarop is iedere judoliefhebber van minstens zes jaar een graag geziene gast.

Dit jaar krijgen de allerjongste judobengels extra aandacht. Speciaal voor prille beginners gaat er op dezelfde dag een pretornooitje door. Dat is een aangepast tornooi, zonder straffen, dat louter bedoeld is om een allereerste keer van de tornooisfeer te proeven. Vanzelfsprekend rekenen we op de eerlijkheid van de trainers om alleen deelnemers die geboren zijn in 2008, 2007 of 2006 zonder enige wedstrijdervaring in te schrijven voor dat pretornooi.

Op zondag 27 april ligt de recreatiefste tatami van Vlaanderen in sporthal het Sportpark in Hove. Inschrijven doe je door dit inschrijvingsformulier voor 21 april aan het secretariaat te bezorgen. Het deelnamegeld bedraagt slechts €5,00.

Per leeftijdscategorie verdelen we de judoka’s in gewichtspoules. Moesten er te weinig inschrijvingen zijn, kan de wedstrijdleiding beslissen om bepaalde leeftijdsreeksen samen te voegen en/of jongens en meisjes in eenzelfde poule te laten kampen. Veiligheid is echter de absolute prioriteit. Bij te grote gewichtsverschillen, zou het dus kunnen dat iemand geen veilige tegenstander heeft. In dat geval moet de tornooileiding de spijtige beslissing nemen die persoon te weigeren.

(c) 2012, Sporta