Sporta-poll: lidgeld bij jouw sportclub

Sporten is het leukst in een sportclub. Maar tegelijk zit het lidgeld dat de sporter daarvoor moet betalen in de lift. Noodgedwongen, zo blijkt. Met deze bevraging wil Sporta een inzicht krijgen in het lidgeldbeleid van haar sportclubs.

Via een gelijkaardige bevraging zullen we ook het standpunt van de sporters in kaart proberen brengen. Zo leveren beide polls inzichten op, die hopelijk tot wederzijds begrip kunnen leiden en er zo voor zorgen dat clubsport voor beide partijen haalbaar blijft. Daarom roepen we op om zeker een antwoord te formuleren, elke mening telt!

(c) 2012, Sporta