Sportkompas oriënteert kinderen naar sport van hun aanleg

De sportkeuze van kinderen is meestal het resultaat van een aantal toevallige factoren zoals nabijheid van een sportclub, sportkeuze van vrienden, invloed van ouders of socio-economische factoren. Veel kinderen komen op die manier in een sporttak terecht, waar ze geen of minder aanleg voor hebben en haken daardoor op termijn af.

Het Sportkompas kan dat voorkomen. Die wetenschappelijk ontwikkelde tool vergelijkt de prestaties van lagere scholieren op enkele eenvoudige tests met de resultaten van 5000 andere kinderen uit meer dan 20 verschillende sporttakken. Vanuit die vergelijking oriënteert het SportKompas het kind naar zijn of haar ideale sporttak. Tot slot krijgen zowel de ouders, het kind zelf als de leerkrachten LO dat profiel te zien en is het aan hen om te kiezen wat ze met die informatie doen.

Wat heeft de sportclub daaraan? Zij kan bvb. polsen bij een school in de buurt of zij al een SportKompas-test hebben gehouden. Als dat het geval is en er zijn enkele resultaten genoteerd die wezen op de sporttak die jouw club aanbiedt, kan de club de school een flyer aanbieden, met de vraag die te gebruiken om hun leerlingen of diens ouders te informeren dat er een club in hun buurt is, die perfect aan hun sportieve aanleg voldoet.

Meer weten over het Sportkompas? Mail naar johan.Piot@UGent.be

(c) 2012, Sporta