Sporta-clubs doen mee aan vrijwilligerstraject

 

Vijf Sporta-clubs zijn geselecteerd om een begeleidingstraject “Werken met vrijwilligers” te volgen. Tijdens vijf gezamenlijke workshops, leren de gezanten van hun sportclub hun vereniging bekijken door de bril van de vrijwilligers en krijgen zij principes mee waarmee je rekening moet houden tijdens het werken met hedendaagse vrijwilligers. Ze krijgen opdrachten, begeleiding en een zesstappenplan dat de theorie meteen in de praktijk omzet.

  • Stap 1: stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan
  • Stap 2: inventariseer en contacteer potentiële vrijwilligers die zich nu al in de club bevinden
  • Stap 3: organiseer een 'flexivol'-receptie. Een ongedwongen avond, waar je bij alle medewerkers polst waar de sterktes en zwaktes van de club liggen op het vlak van Flexibiliteit,Legitimiteit (imago), Ease (toegankelijkheid, de laagdrempeligheid), Experimentatie, Incentives (de mate waarin de club stimuleert/prikkelt, Variatie, Organisatie en Laughs (ontspanning, de fun).
  • Stap 4: bouw een visie op rond vrijwilligerswerk (een vrijwilligersmanifest)
  • Stap 5: analyseer de sterktes en zwaktes van je huidige vrijwilligerswerking en formuleer concrete acties
  • Stap 6: evalueer je vrijwilligerswerking

 

Jouw club kan ook zonder begeleidingstraject aan de slag rond vrijwilligers. Via deze website van Dynamo Project kan je de brochure ‘een vrijwilligersvriendelijke sportclub’ downloaden, waarin alle tips en tricks van het begeleidingstraject beschreven staan.

(c) 2012, Sporta