Gezonde Sporttip 13: opgelucht ademhalen

Gebaseerd op wetenschappelijke studies van Milieu en Gezondheid, EOS Wetenschap is het duidelijk: sporten in of nabij een omgeving waar luchtverontreiniging plaatsvindt brengt extra risico's met zich mee. Die extra risico's wegen echter niet op tegen de gezondheidswinst die je maakt door wel te sporten.

Luchtwegen

Het eerste slachtoffer van sportbeoefening in verontreinigde omgeving zijn de luchtwegen. Langs daar adem je vervuilende stoffen (ook wel polluenten genoemd) in en omdat je ademhaling tijdens een inspanning versnelt, verhoogt ook de opname van schadelijke stoffen. Het lichaam zal die evenwel bestrijden door er witte bloedcellen op af te sturen, maar het feit dat het lichaam dat doet, wijst op een ontsteking. Kortweg: sporten in verontreinigde omgeving tast de longen aan.

Hart- en bloedvaten

Eén van de zaken die je inademt langs bvb. een drukke weg is fijn en ultrafijn stof. Dat laatste is fijn genoeg om bij inademing door te dringen tot je bloedbaan. Wanneer dat gebeurt, ontstaat er een verhoogde vrijgave van bloedplaatjes. Dat heeft tot gevolg dat je bloed sneller stolt en dat vergroot de kans op bloedklonters en dus hartinfarcten. Daarbij komt nog dat beweging, deelname aan het verkeer en luchtvervuiling de drie belangrijkste uitlokkende factoren voor een hartaandoening zijn. Sporters op of nabij een drukke openbare weg stellen zich bloot aan alle drie die factoren.

Niet sporten is nog ongezonder

Die uitlokkende factoren zijn slechts van toepassing voor personen met een slechte basisconditie of een al bestaande aandoening (bvb. aderverkalking of beschadigde longen door bvb. roken). Precies het soort aandoeningen dat je verkleint door regelmatig te sporten. Ondanks de schadelijke effecten van luchtvervuiling, is het slechter om helemaal niet te sporten dan te sporten in een verontreinigde omgeving. Al is het uiteraard beter om een groene, gezonde omgeving op te zoeken. Iedereen kan dus opgelucht ademhalen: als je per ongeluk schadelijke stoffen inademt, loop je dankzij jouw sportieve levensstijl een lager risico.

Onze bronnen

(c) 2012, Sporta